Sepetim ( 0 )
Zidoo Z9S  ve Z10 Güncel Yazılımlar Download
22.12.2019
Z9S ve Z10 Cihazlar için Güncel Firmware linkleri
Projeksiyon Cihazı Seçiminde Dikkat edilmesi gereken unsurlar
22.12.2019
Projeksiyon cihazı alırken dikkat etmeniz gereken bir takım unsurlar vardır ancak öncelikli olarak projeksiyon cihazının çalışma mantığına bakmak iyi olacaktır.
<.async-hide { opacity: 0 !important} (function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-WDT4Z79':true});