Sepetim ( 0 )
Kategoriler

MİSYON VE VİZYONUMUZ

NE İŞ YAPIYORUZ!

 

"İşimizi gerçekten severek yapıyoruz."
Belki de başarımızın tek ve yegane sebebi de bu. Çünkü biliyoruz ki; ancak bir işi sevdiğiniz zaman o alanda kendinizi daha da geliştirmek ve daha başarılı olmak için çalışırsınız. Arsey Ticaret ekibine dahil olan herkes de işini severek yapıyor ve kendi alanlarında gelişebilmek için çaba harcıyor.

 

"Bahane değil çözüm üretiyoruz."
Yapmaya çalıştığımız işin tahmin edilenin üzerinde zor bir iş olduğunu çok iyi biliyoruz. Ticaret denilince Türkiye'deki firmaların çokluğu yapacağımız işte uzmanlaştığımız müddetçe bizi yıldırmıyor. Birçok farklı firmanın önemli projelerini aynı anda yürütürken, çeşitli birçok sorunla karşılaşıyoruz. Ancak bu sorunların neden çözülemeyeceğine dair bahaneler aramaktansa, bu sorunların nasıl çözüleceği üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu yüzden de, bu projeleri yürütürken "bahaneler" değil "çözümler" üretiyoruz.

 

"Disiplinli ve programlı çalışıyoruz."
Hizmet verdiğimiz sektör her ne olursa olsun, çalışma şartlarımız ne şekilde düzenlenirse düzenlensin; eğer o alanda başarılı olmak istiyorsak mutlaka belli programlar çerçevesinde disiplinli bir şekilde çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Üzerinde çalıştığımız her proje için iş akışını düzenliyor ve proje ekibine dahil tüm çalışanlarımızın bu sürece sadık kalmasına özen gösteriyoruz.

 

"İşimizde daha iyi olmak için sürekli araştırıyoruz." 

Kullanıcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda  yurtdışından uzun süre problem yaşamadan kullanabilecekleri gerek kendi işleriyle ilgili gerekse şahsi kullanımlarını gerektirecek ürünleri tedarik ediyor ve gelişen teknolojiyle paralel olarak yeni ürünleri sunuyoruz. Sürekli olarak araştırmalar yapıyoruz. Bu alanlarda yeni olan ne varsa takip etmeye ve bunları müşterilerimiz için kullanılabilir materyaller olacakları şekilde uyarlamaya çalışıyoruz.

 

"Yüzümüzü her zaman dışarıya çeviriyoruz."

Türkiye'de kendimize örnek aldığımız hemen hemen tüm e-ticaret siteleri yurtiçinde kendini ıspatlamış firmalar Bir proje için ürün-saha araştırması yaptığımızda , mutlaka ilk olarak müşterimizin işini görebileceği satışından sonra memnun kalacağı ve karşısında hep bir muhatap bulabileceği bir iş yapıyoruz.

<.async-hide { opacity: 0 !important} (function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-WDT4Z79':true});